Jesteś tutaj
Strona główna > Różności

Zachowek – czy zawsze się należy?

Wszelkie tematy i zagadnienia związane z prawem, często sprawiają nam problem i nie do końca je rozumiemy. Bardzo wielu z nas nigdy nie miało z nimi do czynienia, a sprawy sądowe widuje jedynie na ekranie telewizora. Trzeba jednak pamiętać, że każdy z nas może w swoim życiu spotkać się z sytuacją, w której niezbędna będzie mu podstawowa przynajmniej znajomość prawa w konkretnym zakresie.

Nie inaczej jest w sytuacjach spadkowych, kwestią sporną najczęściej jest tzw. zachowek – nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego komu, a przede wszystkim kiedy się należy. Śpieszymy z wyjaśnieniem.

Absolutne podstawy

Na początku trzeba zaznaczyć, że prawo do zachowku przysługuje dzieciom, małżonkowi a także rodzicom spadkodawcy. Nie trudno więc wywnioskować, że nie będzie on należał się osobą spoza tego kręgu – jak na przykład rodzeństwu rodziców czy ich potomstwu. Zachowku nie otrzyma również teść, synowa czy zięć.

Kto i kiedy może zostać pozbawiony prawa do zachowku?

Prawo do zachowku zostaje odebrane także tym, którzy zostali przez spadkodawcę wydziedziczeni w testamencie. Mówiąc o osobach, które pozbawione są prawa do otrzymania zachowku, należy także wspomnieć o tych, którzy zostali uznani za niegodnych dziedziczenia (niedopełniali obowiązków względem spadkodawcy, bądź odbywają wyroki karne). Nie otrzymają go również osoby, które zrzekły się dziedziczenia – można to zrobić podpisując odpowiednią umowę w formie aktu notarialnego. Spadek można także odrzucić. Również małżonek, który w momencie śmieci spadkodawcy pozostawał z nim w separacji może zostać pozbawiony prawa do dziedziczenia.

Specyficzną, jest sytuacja, w której spadkodawca zmarł w trakcie prowadzenia przez sąd sprawy o rozwód z orzeczeniem wyłącznej winy jego współmałżonka – taka osoba również zostanie pozbawiona prawa do zachowku, o ile w trakcie prowadzenia postępowania zdecyduje tak sąd. Jednak takowe orzeczenie może zostać wydane tylko na skutek powództwa, które zostanie złożone przez jednego z pozostałych spadkobierców (takie powództwo można wnieść do sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o otwarciu spadku, jednak nie później niż rok po śmierci spadkodawcy). Więcej o sprawach spadkowych znajdziesz na tej stronie.

Ostatnią sytuacją, w której osoba uprawniona do otrzymania zachowku może zostać go pozbawiona, jest ta, w której otrzymała ona od spadkodawcy darowiznę jeszcze za jego życia (jej wysokość musi być co najmniej równa wysokości należnego zachowku).

Podsumowując

Jak widać zachowek, to kolejna kwestia prawna, która może przysporzyć bardzo wielu kłopotów osobom, które nie miały wcześniej do czynienia z informacjami na jej temat. Pamiętajcie, że prawo i sprawy sądowe mogą skutecznie ułatwić bądź utrudnić nam życie, dlatego w każdej sytuacji niezbędne jest zaczerpnięcie informacji i wiedzy w danym zakresie.

Dodaj komentarz

Top