Jesteś tutaj
Strona główna > Różności

Taksa notarialna – jak ją obliczyć

Wykonanie usługi przez notariusza wiąże się z opłaceniem tak zwanej taksy notarialnej. Brzmi groźnie, ale oblicza się ją dość prosto. Oto kilka zasad tyczących się taksy notarialnej.

Notariusz jako prawnik i zawód zaufania publicznego

Notariusz to prawnik, choć nie taki zwyczajny, bo powołany przez ministra sprawiedliwości, który upoważnia go do sporządzania aktów notarialnych i dokonywania innych czynności notarialnych. Notariusz należy do zawodów zaufania publicznego polegających na wykonywaniu zadań o szczególnym charakterze, zarówno pod kątem zadań publicznych, jak i z troski o realizację interesu publicznego. Notariusz przydaje się przy bardzo ważnych sprawach, wiążących się z naszym życiem, naszą śmiercią i naszym majątkiem. Notariusz wykonuje usługi w zakresie sporządzania aktów notarialnych, to znaczy dokumentów urzędowych potwierdzających dokonanie określonej czynności prawnej – przeważnie sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia, ale też składania wniosków o wpis do ksiąg wieczystych.

Co oznacza taksa notarialna

Taksa notarialna oznacza maksymalną wysokość kwoty, jaką pobiera notariusza za udokumentowanie czynności prawnej. O ile w taksie notarialnej określa się maksymalną wysokość kwoty, o tyle nie określa jej wysokości minimalnej. Odpowiednie stawki ustala w drodze rozporządzenia Minister Sprawiedliwości.

Obliczanie taksy notarialnej

Wartość przedmiotu

czynności notarialnej

Taksa

notarialna

0 zł – 3,ooo zł 100 zł
3,000 zł – 10,000 zł 100 zł + 3% od nadwyżki pow. 3,000 zł
10,000 zł – 30,000 zł 310 zł + 2% od nadwyżki pow. 10,000 zł
30,000 zł – 60,000 zł 710 zł + 1% od nadwyżki pow. 30,000 zł
60,000 zł – 1,000,000 zł 10,010 zł + 0,4% od n. pow. 60,000 zł
1,000,000 zł – 2,000,000 zł 4,770 zł + 0,2% od n. pow. 1,000,000 zł
2,000,000 zł – więcej 6,770 zł + 0,25% od n. pow. 2,000,000 zł

Powyższe ceny to standardowe maksymalne stawki wynagrodzenia notariuszy. Istnieją jednak wyjątki od tej reguły w postaci 1/2 maksymalnej stawki, 1/4 maksymalnej stawki i 1/10 maksymalnej stawki. Ceny te wiążą się z wartością przedmiotu czynności notarialnej. Osobne cenniki obowiązują aczkolwiek przy innych czynnościach notarialnych, takich jak sporządzenie jakiegoś dokumentu z poświadczeniem notariusza. Wymienione ceny dotyczą czynności notarialnych dokonywanych w kancelarii notarialnej. Inne ceny dotyczą czynności notarialnych poza kancelarią notarialną. Wszystkie ceny można znaleźć w Rozporządzeniu ministra sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej

Więcej informacji na ten temat – tutaj.

Dodaj komentarz

Top