Jesteś tutaj
Strona główna > Różności

Sprawa rozwodowa w sądzie – jak przebiega

Nie każdy ślub kończy się dozgonną miłością, niektóre śluby kończą się rozwodami. Nie oznacza to, że z wielka miłość musi zamienić się w wielką nienawiść. Rozwód na pewno nie przebiegnie w takiej radości jak ślub, co nie zmienia faktu, iż może przebiec w cywilizowany sposób.

Rozwód

Ślub jako zawarcie małżeństwa bierze się w Urzędzie Stanu Cywilnego lub w obiekcie sakralnym danego wyznania. Rozwód jako rozwiązanie związku małżeńskiego bierze się w Sądzie. Sąd ustala bowiem czy pozew zostanie rozpatrzony pozytywnie, czy negatywnie. Występują rozwody z orzekaniem o winie i bez orzekania o winie. Rozwód z orzekaniem o winie kończy małżeństwo z winy któregoś małżonka, efektem czego niewinny małżonek może starać się o alimenty od winnego małżonka. Rozwód bez orzekania winy kończy małżeństwo za porozumieniem stron zrzekając się względem siebie praw roszczeniowy. Wśród największych przyczyn rozwodów wymienia się niezgodność charakterów, problemy alkoholowe i zdrady.

Etapy rozwodu

Rozwód przebiega w kilku etapach. Rozwód poprzedza przeważnie separacja, czyli okres rozdzielenia małżonków od tak zwanego stołu i łoża. Pierwszy etap rozwodu stanowi złożenie pozwu rozwodowego przez jednego z małżonków lub przez dwóch małżonków. Drugi etap rozwodu stanowi rozeznanie sprawy podczas procesu, w czasie którego sędzia przesłuchuje nie tylko małżonków, ale też ich bliskich krewnych i znajomych w celu dowiedzenia, że między małżonkami nie występuje ani więź psychiczna, ani więź fizyczna. Sędzia nie musi, ale może skierować też sprawę do mediacji, jeśli zauważa, że istnieje możliwość pogodzenia stron. Trzeci etap rozwodu stanowi wydanie wyroku rozwodowego. Czwarty i ostatni etap rozwodu stanowi z kolei uprawomocnienie się wyroku polegające na tym, że żaden z małżonków nie wnosi apelacji.

Intercyza – ważna przy ślubie i przy rozwodzie

Umowę majątkową małżeńską, zwaną potocznie intercyzą, sporządza się przed ślubem lub po ślubie. W pierwszym przypadku oznacza, że tylko to, co małżonkowie wnoszą w związek, mogą z niego wynieść. W drugim przypadku oznacza z kolei, że od momentu zawarcia intercyzy małżonkowie dorabiają się własnych majątków. Intercyzę zawiera dwóch małżonków, a jeśli chce zawrzeć ją jeden z nich, to powinien udowodnić na drodze sądowej swoją słuszność. Wylicza się cztery rodzaje intercyzy: umowę wyłączającą wspólność majątkową, umowę rozszerzającą wspólność majątkową, umowę ograniczającą wspólność majątkową oraz umowę przywracającą wspólność majątkową. Intercyzę kojarzy się jednak najbardziej z umową wyłączającą wspólność majątkową, to znaczy umową włączającą rozdzielność majątkową, która rozdziela majątki małżonków stosownie ich wkładu lub wyrównuje ich majątki po czym je rozdziela. Umowa taka oczywiście najbardziej przydaje się podczas rozwodów, mimo iż zawiera się ją przy ślubie.

Tutaj znajdziesz więcej informacji na temat sprawy rozwodowej.

 

 

Dodaj komentarz

Top