Jesteś tutaj
Strona główna > Różności

Spadek po zmarłej osobie – jaki podatek się zapłaci

Śmierć bliskich osób to jedna z najgorszych, a nawet najgorsza rzecz w naszym życiu. Niekiedy jednak ktoś coś nam zostawi w spadku. Nie przywróci to życia tej osobie, ale może okazać się cenną pamiątką po niej i formą rekompensaty. Od spadku po zmarłej jednak trzeba zapłacić podatek, choć występują wyjątki od tej reguły.

Testament a dziedziczenie ustawowe

Spadek otrzymać można poprzez testament lub dziedziczenie ustawowe. Testament w obecności notariusza sporządza spadkodawca, wyznaczając w nim swojego spadkobiercę lub swoich spadkobierców. Wola zmarłego odznacza się pierwszeństwem wobec dziedziczenia ustawowego. Dziedziczenie ustawowe następuje natomiast gdy zmarły nie zostawił testamentu lub gdy z różnych przyczyn testament nie może zostać zrealizowany zgodnie z wolą zmarłego. Najbliższy krąg spadkobierców ustawowych stanowią kolejno: małżonek, dzieci lub wnuki, rodzice, rodzeństwo, dzieci lub wnuki rodzeństwa, dziadkowie. Tworzą oni konkretne grupy spadkobierców po spadkobiercy. Od wysokości spadku oraz od tego do jakiej grupy należą, zależy wysokość podatku, który zapłacą za posag w chwili uprawomocnienia się decyzji stwierdzającego jego nabycie.

Trzy grupy spadkobierców po spadkobiercy

Wylicza się trzy grupy spadkobierców po spadkobiercy, którzy nie muszą, ale mogą otrzymać spadek po zmarłej osobie. Do pierwszej grupy należą: małżonek, małżonka, syn, córka, wnuk, wnuczka, ojciec, matka, dziadek, babcia, brat, siostra, zięć, synowa, teść, teściowa, pasierb, pasierbica, ojczym, macocha. Do drugiej grupy należą: siostrzeniec, siostrzenica, bratanek, bratanica, wujek, ciotka, kuzyn, kuzynka, małżonek rodzeństwa, małżonka rodzeństwa, krewny, krewna, małżonek krewnych, małżonka krewnych. Do trzeciej grupy należą wszelcy pozostali nabywcy spadku.

Podatek od spadku

Każdy spadek teoretycznie zostaje opodatkowany, a podatek płaci nie spadkodawca zostawiający posag, ale spadkobierca przejmujący posag. Praktycznie jednak niektóry spadek zostaje zwolniony od podatku, przykładowo taki, którego wartość nie przekracza kwoty wolnej od podatku. Kwota wolna od podatku w przypadku spadku wynosi: 9637 złotych dla osób z pierwszej grupy podatkowej, 7276 złotych dla osób z drugiej grupy podatkowej i 4902 złote dla osób z trzeciej grupy podatkowej. Obliczając kwotę wolną od podatku sumuje się wartość rynkową nabytego przez spadkobiercę majątku oraz praw majątkowych nabytych od spadkodawcy w okresie pięciu lat poprzedzających rok nabycia spadku.

Źródło: http://notariusz-derkowska.pl/czynnosci-notarialne/.

Dodaj komentarz

Top