Jesteś tutaj
Strona główna > Różności

Rodzaje układów scalonych

 

układy scalone

Obecnie elektronika cyfrowa opiera się na osiągnięciach mikroelektroniki, która charakteryzuje się organiczną jednością fizyczną z inżynierią oraz aspektami technologicznymi. Mikroelektronika obejmuje badania, rozwój i stosowanie zasad układów scalonych.Układy scalone – zbiór połączonych elektrycznie elementów (tranzystory, diody, rezystory, itp.) wykonane w jednym cyklu technologicznym na jednej bazie półprzewodników (substrat).

Układ scalony wykonuje pewne funkcje przetwarzania (konwersji) informacji podane w postaci sygnałów elektrycznych: napięć i prądów. Sygnały elektryczne mogą stanowić informacje w sposób ciągły (analogowy), dyskretny i postaci cyfrowej.

Odróżniają analogowe układy scalone, które stale monitorują i oddziałują na sygnał i układy scalone cyfrowe, które przekształcają i przetwarzają informację dyskretnie

Mikroelektronika jest nowym obszarem elektroniki, co pozwala na stosowanie złożonego zestawu właściwości fizycznych, chemicznych, technik strukturalnych i obwodów technologicznych, aby rozwiązać problem tworzenia wysoce niezawodnych i efektywnych pod względem kosztów komponentów i urządzeń elektronicznych.

Zgodnie z terminologią takie chipy – mikroelektroniczne produkty o gęstości upakowania co najmniej pięciu elementów w jednym centymetrze sześciennym objętości zajmowanej przez system i traktowane jako pojedyncza jednostka strukturalna.

Hybrydowy układ scalony – to układ scalony, część elementów posiada niezależny układ projektowy.

Półprzewodnikowy układ scalony – układ scalony, którego elementy są wykonane w objętości i (lub) na powierzchni materiału półprzewodnikowego.

W zależności od liczby elementów w obwodzie wyróżnia się:

  1. Układ scalony pierwszego stopnia integracji, zawierający do 10 członów;
  2. Układ scalony drugiego stopnia integracji, zawierający od 10 do 100 elementów;
  3. Układ scalony trzeciego stopnia integracji, zawierający od 100 do 1000 m elementów.

Układy scalone z ponad 100 elementami nazywane są wielkimi układami scalonymi

Do półprzewodnikowych układów scalonych zaliczamy układy zawierające wszystkie elementy półprzewodnikowe, które są wykonane w lub na powierzchni półprzewodnika. W zależności od metod wyodrębniania poszczególnych elementów odróżnia się układy izolacyjne i układy z materiału dielektrycznego. Układ może być wykonany na podłożu z materiału dielektrycznego, na podstawie bipolarnych i polowych tranzystorów.

Taśmowe układy scalone – wszystkie elementy i połączenia międzysystemowe, są wykonane tylko w postaci taśmy. Układy scalone są podzielone na cienkie i grube.

Układy scalone hybrydowe są kombinacją „wiszących” aktywnych pierwiastków promieniotwórczych (tranzystory, diody) i pasywnych elementów taśmowych i ich związków. Układy te zazwyczaj zawierają: izolacyjną podstawę ze szkła lub ceramiki, na powierzchni których sformułowane są przewodniki taśmowe, rezystory, kondensatory małej pojemności; diody, tranzystory; Elementy bierne zamontowane w miniaturowej wersji (dławiki, transformatory, kondensatory o dużej pojemności), które nie mogą być wykonane taśmowo.

Dodaj komentarz

Top