Jesteś tutaj
Strona główna > Różności

Prawo do opieki nad dzieckiem – komu przysługuje?

Na sprawach rozwodowych dość często to nie majątek, a prawo do opieki nad dziećmi stanowi dość problematyczną kwestię. To od sądu zależeć będzie, kto i w jaki sposób będzie zajmował się małoletnimi dziećmi po rozwodzie rodziców.

Przyjęcie ugody

Jeżeli rozwód przebiega za porozumieniem stron i partnerzy zawarli między sobą porozumienie dotyczące sprawowania władzy rodzicielskiej, sąd wydaje wtedy, zgodnie z artykułem 58 § 1 i § 1a kodeksy rodzinnego i opiekuńczego, orzeczenie o pozostawieniu pełni władzy rodzicielki obojgu rozwiedzionym rodzicom. Ważnym czynnikiem, które sąd bierze pod uwagę jest dobro dziecka – brane są wtedy pod lupę wszystkie relacje jakie wiążą je z matka i ojcem, znalezienie wspólnego języka i nic porozumienia. Oczywiście, takie kwestie jak możliwości finansowe, mieszkaniowe i rodzaj pracy, jaka wykonuje rodzic są równie ważne przy orzekaniu sądowym.

 

Rodzice są zobowiązani do ustalenia miedzy sobą szczegółowego plan opieki i zaprezentowania go przed obliczem sądu. Porozumienie takie musi zawierać:

  • informacje dotyczące tego, na jakich zasadach będzie odbywało się utrzymywanie kontaktów z dzieckiem po rozwodzie,
  • wysokość, terminy i zasady płatności alimentów,
  • informacje odnoście opieki nad dzieckiem w czasie ferii, wakacji, Świat i innych przerw w nauce,
  • informacje o przepływie postępów w nauce i rozwoju dziecka.

 

Wyłączne prawo do opieki

Jeżeli rodzice nie potrafią dojść miedzy sobą do porozumienia, dopuszcza się pozostawienie pełni władz rodzicielskich tylko jednemu z rodziców. Ważnym jest, że to sąd, a nie rodzice, ustala zakres praw i obowiązków, których jeden z rodziców jest pozbawiany.

By sprawiedliwie wydać wyrok, sąd powinien dokładnie przeanalizować sytuację, jaka panuje w rodzinie na podstawie wywiadu środowiskowego i zeznań świadków. W niektórych przypadkach sąd decyduje się także, w obecności biegłego psychologa przesłuchać małoletniego. Ograniczenia w prawach do opieki mogą przybrać formę zakazu wyjazdu dziecka za granicę, zmiany miejsca zamieszkania lub szkoły.

 

Zakaz widywania się z dzieckiem

Bez względu na to czy prawa rodzicielskie są ograniczone, zarówno dzieci jak i rodzice maja prawo do widywania się i utrzymywania relacji. Jedynym wyjątkiem jest sądowy zakaz widywania się i utrzymywania kontaktów z dzieckiem, które są może ustanowić ze względu na dobro dziecka.

W 90% przypadków braku porozumienia miedzy rodzicami, sądy przyznają prawa do opieki matkom. Nie jest to zawsze podyktowane aktualna sytuacją, lecz przesłankami, w których to matka jest ważniejszą osobą w życiu dziecka niż ojciec i dzięki instynktowi lepiej będzie potrafiła się nim zająć. Jeśli potrzebujesz pomocy w sprawach rodzinnych, warto skorzystać z usług doświadczonego prawnika, który doradzi Ci najlepszą strategię.

 

Dodaj komentarz

Top