Jesteś tutaj
Strona główna > Różności

Podejrzany o popełnienie przestępstwa – jakie są jego prawa

Wielu z nas nie miało okazji by zapoznać się z zagadnieniami, które związane są prawem i  jego stosowaniem. Nikt chyba nie marzy o tym, by znaleźć się na wokandzie, niezależnie od tego w jakiej roli. Życie jednak biegnie własną drogą i czasem może zdarzyć się, że znajdziemy się w nieodpowiednim miejscu i czasie, dlatego warto  zapoznać się z choćby najbardziej podstawowymi zagadnieniami prawnymi, by w razie potrzeby wiedzieć, co nam wolno i jakie są nasze prawa.

Jednym z pytań, które często zadawane są prawnikom, jest to dotyczące  praw osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa. Jak więc brzmi odpowiedź?

Po pierwsze definicja

Na wstępie trzeba wyjaśnić kim w myśl prawa jest osoba podejrzana o popełnienie przestępstwa. Będzie to osoba fizyczna, co do której wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów lub przedstawiono zarzut bez wydawania takowego postanowienia – w sądzie stawia się więc jako osoba podejrzana o popełnienie konkretnego czynu karalnego. Pojęcie podejrzanego o popełnienie przestępstwa często mylone jest z pojęciem oskarżonego. Jednak osoba oskarżona, to ta, przeciwko której wniesiono już oskarżenie do sądu, a także ta, w sprawie której prokurator złożył wniosek o umorzenie postępowania. Podejrzany staje się więc oskarżonym po skierowaniu aktu oskarżenia do sądu.

Jakie prawa przysługują osobie podejrzanej?

Przede wszystkim będzie to prawo do składania oświadczeń procesowych.  Podejrzany, jako strona w postępowaniu może w dowolnej chwili składać wszelkiego rodzaju wnioski czy oświadczenia (na piśmie lub ustnie do protokołu). Można robić to zarówno osobiście, jak i przez wskazanego obrońcę.

Kolejne jest prawo do składania wyjaśnień, czyli protokolarnego wyjawiania tego, co jest mu wiadome w kwestii prowadzonej sprawy. Jako osoba podejrzana mamy prawo do składnia wyjaśnień, w przeciwieństwie do świadków, dla których będzie to obowiązek.

Następnym jest prawo do składania zażaleń, które może być rozumiane jako środek odwoławczy. Podejrzany może składać zażalenia dotyczące wszystkich postanowień i zarządzeń, a także czynności nie będących powyższymi, które naruszają jego prawa.

Jako osoba podejrzana mamy także prawo dostępu do akt, odpisów i kserokopii dokumentów związanych z naszą sprawą. Jest to jednak prawo poniekąd ograniczone, ponieważ każdorazowo wymagana jest zgoda osoby prowadzącej postępowanie.

Najważniejsze jednak wydaje się prawo do odmowy składania wyjaśnień. To jedna z najbardziej podstawowych zasad  procesu karnego. Osoby podejrzanie nie mają obowiązku dowodzenia swojej niewinności czy dostarczania informacji, które mogłyby zadziałać na ich niekorzyść.

Źródło: kancelariaea.pl.

 

Dodaj komentarz

Top