Jesteś tutaj
Strona główna > Różności

Podatek od darowizny – ile wynosi?

Niemal wszystko podlega opodatkowaniu. Choć opodatkowanie darowizny wywołuje prawdopodobnie najwięcej sprzeciwów, to wciąż występuje. Ile zatem wynosi podatek od darowizny.

Darowizna jako umowa nazwana

Umowy nienazwane, ze względu na zasadę swobody umów, kreuje się w sposób dowolny i odpowiadający stron, choć oczywiście zgodny z prawem. Przykłady umów nienazwanych to umowa factoringu lub umowa franczyzy. Umowy nazwane natomiast kreuje się w sporej mierze na podstawie prawa, a ściślej na podstawie regulacji Kodeksu Cywilnego. Przykłady umów to umowa o dzieło lub umowa przewozu. Istnieją trzy powody uzasadniające regulacje prawne umów nazwanych. Po pierwsze typowy charakter stosunku prawnego danego rodzaju, po drugie potrzeba zabezpieczenia interesów stron, po trzecie kształtowanie pożądanego modelu stosunków prawnych danego rodzaju. W gronie umów nazwanych znajduje się również darowizna.

Czym jest darowizna?

Darowizna stanowi rodzaj umowy nazwanej prawa cywilnego. W umowie tej występuje darczyńca jako strona zobowiązująca się do dokonania przysporzenia oraz obdarowany jako strona, na rzecz której dokonuje się darowizny. Darowizna polega na nieodpłatnym przysporzeniu korzyści, czyli wzbogaceniu obdarowanego, kosztem majątku darczyńcy.

Jakie skutki prawne ma darowizna?

Większość czynności prawnych w zakresie prawa prywatnego nastawia się na osiągnięcie jakichś korzyści. Darowizna należy do mniejszości, bo wzbogacenie się następuje kosztem kogoś, kto coś komuś przekazuje. Wśród przyczyn darowizny wymienia się: okazanie dowodu wdzięczności, wyświadczenie dobrodziejstwa, udzielenie wsparcia osobie potrzebującej, realizację celów charytatywnych, ukazanie przyjaźni, ukazanie uznania itp. Darowizna to zatem akt szczodrobliwości, a jego dokonania nie mogą powodować chęci uzyskania jakiejkolwiek korzyści.

Darowizna a podatki

Darowizna, podobnie jak każda inna rzecz, polega opodatkowaniu. Podatek dotyczy jednak tylko tych darowizn, które przekraczają limity przysporzeń. W pierwszej grupie podatkowej opodatkowaniu podlega kwota powyżej 9,637 złotych. W drugiej grupie podatkowej opodatkowaniu podlega kwota powyżej 7,726 złotych. W trzeciej grupie podatkowej opodatkowaniu podlega kwota powyżej 4,902 złotych. Jeśli przekazano darowiznę nie w formie pieniężnej, a rzeczowej, to należy zrobić wycenę tych rzeczy. Występują też zwolnienia od opodatkowania darowizny w przypadku dodatkowej ulgi mieszkaniowej i zwolnienia z tytułu darowizny mieszkania.

Artykuł sporządzono we współpracy z: http://notariusz-derkowska.pl.

 

Dodaj komentarz

Top