Jesteś tutaj
Strona główna > Biznes

Papiery dłużne – dlaczego warto w nie inwestować?

W dzisiejszych czasach jesteśmy niejako zmuszeni do oszczędzania, a co ważniejsze pomnażania swoich oszczędności. Często jednak, już samo odłożenie jakiejś kwoty pieniędzy sprawia nam problem, nie mówiąc już o ich zainwestowaniu. Możliwości na pomnożenie swoich pieniędzy mamy bardzo wiele, od lokat i kont oszczędnościowych, aż do akcji i obligacji giełdowych. Najważniejszą składową w przypadku inwestowanie pieniędzy jest ryzyko – im więcej ryzykujemy, tym więcej możemy zarobić. Jednak czy istnieje możliwość uzyskania stałego zysku bez zbędnego ryzyka? Jak się okazuje tak – chodzi oczywiście o papiery dłużne, czyli bezpieczną inwestycje, która zapewni nam stały i stabilny dochód.

Papiery dłużne – czym są?

Inwestując w papiery dłużne, tak naprawdę pożyczamy pieniądze emitentowi, który w zamian za owe pieniądze przekazuje nam papier wartościowy, który jest gwarantem spłaty długu w określonym terminie, oczywiście z należnymi nam odsetkami. Nie są to ogromne kwoty (jak w przypadku akcji), jednak inwestowanie w obligacje ma kilka istotnych zalet.

Największe zalety inwestowania w papiery dłużne

Przede wszystkim jest to bezpieczeństwo, obligacje to papiery wartościowe o nikim ryzyku niewypłacalności. Dodatkowo jako inwestor mamy możliwość wycofania się z inwestycji w każdej chwili (wymaga to jednak zapotrzebowania na dany papier na rynku), nie tracąc przy tym należnego nam oprocentowania. Jako wierzyciele jesteśmy także pierwsi w kolejce do zaspokojenia roszczeń w przypadku likwidacji przedsiębiorstwa, w które zainwestowaliśmy – tyczy się to przede wszystkim obligacji emitowanych przez wielkie holdingi i Skarb Państwa.

Fundusze obligacji znajdziesz w direct.money.pl.

Kolejną istotną zaletą jest oprocentowanie, które jest zdecydowanie wyższe niż w przypadku lokat oszczędnościowych oferowanych przez banki. Nawet najbezpieczniejsze z obligacji – czyli tych, które emitowane są przez Skarb Państwa zyski będą zdecydowanie wyższe niż te, które otrzymamy z lokaty czy konta oszczędnościowego. Oczywiście zawsze możemy zainwestować w obligacje, które opatrzone są większym ryzykiem, a to przyniesie wymiernie większe zyski. Ważny jest tez rynek wtórny, dzięki któremu możemy wycofać się z wcześniejszej inwestycji nie tracąc wkładu własnego ani odsetek.

Ważny jest też wybór – rynek obligacji jest bardzo różnorodny i uniwersalny, dzięki czemu wierzyciele mają do wyboru szeroki zakres możliwości. Jest to spowodowane dużą liczbą emitentów a także różnorodnością oferowanych przez nich papierów wartościowych. Do naszej dyspozycji są papiery, które generują niewielki dochód, są jednak praktycznie pozbawione ryzyka, możemy też zdecydować się na takie, które przynoszą spore zyski, jednak w ich przypadku należy liczyć się z możliwością utraty zainwestowanych pieniędzy.

Dodaj komentarz

Top