Jesteś tutaj
Strona główna > Różności

Koszty sądowe – ile trzeba zapłacić za założenie sprawy w sądzie?

W momencie, w którym wszczynamy i prowadzimy postępowanie z udziałem instytucji sądowej, powinniśmy liczyć się z tym, że pojawią się pewne koszty. Nazywają się one kosztami sądowymi i są nieodłącznym elementem rozpraw. Jest to swego rodzaju ekwiwalent dla sądu w zamian za czynności, które musiał podjąć, aby sprawa została założona i rozwiązana.

Co podlega opłacie?

Postępowanie cywilne niesie ze sobą obowiązek uiszczenia opłaty sądowej, której podlegają pisma, od których należy ją pobrać wedle ustawy. Szczególnie ważne jest, aby zapłacić za takie dokumenty, które rozpoczynają dane postępowanie, a zatem pozew bądź apelację. Oczywiście same koszty sądowe są różne, w zależności od tego czego dotyczy sprawa.

Jakie są rodzaje?

Istnieją trzy opcje – opłata stosunkowa, stała bądź podstawowa. Warto zapamiętać również takie pojęcie jak opłata kancelaryjna. Pierwsza z wymienionych to koszt jaki ponosi się przy wnoszeniu pisma do sądu, bądź składaniu apelacji. Wynosi 5% wartości przedmiotu sporu, ale jednocześnie nie mniej niż 30zł i nie więcej niż 100 000zł. Ważne jest również to, że jeśli nie da się na początku sprawy określić ile warty jest przedmiot sporu to należy uiścić opłatę tymczasową, która wynosi od 30zł do 1000zł. Opłata stała pobierana jest od papierów sądowych, które postępowanie sądowe o prawa niemajątkowe a w szczególnych przypadkach – o majątkowe. Jest ona jednak taka sama dla wszystkich spraw znajdujących się w takiej samej kategorii. Kwota jaką wówczas należy uiścić wynosi od 30zł do 5000zł. Koszty podstawowe natomiast należy opłacić w przypadku, kiedy dane postępowanie nie ma ustalonej ani opłaty stosunkowej ani stałej. Wynoszą one 30zł. Czym jest zatem opłata kancelaryjna? Ją uiszcza się w przypadku, kiedy potrzebujemy odpisu bądź kopii dokumentów i zostaną nam one wydane z akt sprawy. Takie coś kosztowało nas będzie od 1zł do 6zł za jedną stronę.

Wnosząc pozew do sądu musimy pamiętać o tym, że będzie to dla nas wydatek. Postępowanie sądowe bowiem również kosztuje i często nie są to małe pieniądze.

Źródło: kancelariaea.pl/publikacje.

Dodaj komentarz

Top