Jesteś tutaj
Strona główna > Różności

Jakie czynności wykonuje notariusz?

Jeżeli nie mieliśmy jeszcze okazji korzystać z usług notariusza, zapewne przyjdzie taki moment, gdy będzie to konieczne, na przykład przy otrzymaniu spadku czy zakupie mieszkania.

Kim jest notariusz?

Notariusz to przede wszystkim zawód zaufania publicznego, przez niektórych nazywany po prostu urzędnikiem państwowym. Wszystkie wystawiane przez niego dokumenty mają status dokumentu urzędowego, a w ich wystawianiu notariusz posługuje się pieczęcią z wizerunkiem orła białego.

Notariusz w wykonywaniu swoich obowiązków musi być m.in. uczciwy, niezawisły oraz zachowywać tajemnicę zawodową. Od tej ostatniej może go zwolnić na przykład orzeczenie sądu. Co ważne notariusza nie zwalnia z tajemnicy zawodowej nawet jego odwołanie z tego urzędu czy śmierć uczestnika czynności prawnych.

Notariusz jest również zobowiązany do nieustannego podnoszenia swoich kwalifikacji i rozwijania wiedzy zawodowej. Notariusz może prowadzić kancelarię wyłącznie w jednym miejscu w miejscowości ustalonej przez Ministra Sprawiedliwości.

Czym zajmuje się notariusz?

Głównym obowiązkiem notariusza jest sporządzanie aktów notarialnych, a poza tym protokołów, testamentów i różnego rodzaju oświadczeń, dzięki czemu wiele czynności nie musi być załatwianych w wyniku sądowego toku postępowania. Notariusz poświadcza również, że dokumenty mają moc prawną i są zgodne z oryginałem, a czego często wymagają różne instytucje publiczne.

Kancelarię notarialną z pewnością trzeba będzie odwiedzić w sytuacji, gdy sprzedajemy nieruchomość lub chcemy ją dopiero nabyć – wtedy konieczne jest sporządzenie umowy przedwstępnej kupna bądź sprzedaży. Usługi notariusza okażą się również nieodzowne w przypadku, gdy chcemy spisać intercyzę małżeńską, testament bądź umowę aktu darowizny.

Notariusz sporządza również poświadczenia własnoręczności podpisu lub daty okazania jakiegoś dokumentu. Przygotowuje również wypisy, odpisy i wyciągi.  Może też przyjmować na przechowanie dokumentację, pieniądze i papiery wartościowe. (źródło: Czynności notarialne: http://notariusz-derkowska.pl/czynnosci-notarialne/)

Czuwa nad przestrzeganiem  prawa

Notariusz wykonując wszystkie czynności, zobowiązany jest do przestrzegania prawa i etyki zawodowej, dlatego musi zabezpieczać interesy osób i stron, które korzystają z jego usług, m.in. poprzez udzielanie wszelkich informacji i wyjaśnień na temat wykonywanych czynności. Również sporządzane dokumenty powinny być napisane w możliwie jak najbardziej zrozumiały sposób. A za wszelkie nieprawidłowości swoich działań notariusz odpowiada własnym majątkiem.

 

Dodaj komentarz

Top