Jesteś tutaj
Strona główna > Różności

Czym są opłaty likwidacyjne?

We współczesnym świecie, płacić musimy praktycznie za wszystko. Niezależnie od tego czy chodzi o usługę, dobro materialne, odsetki od kredytu czy karę za niedotrzymanie umowy. Najczęściej, są to kwoty stosunkowo nie wielkie, a już na pewno odpowiadające wartości otrzymanego dobra czy usługi. Jednak zdarza się, że nałożona na nas opłata, znacząco przekracza zyski, jakie otrzymaliśmy w wyniku danej umowy – a co za tym idzie, jest zwyczajnie nieuczciwa. Tak właśnie jest w przypadku polisolokat i związanych z nimi opłat likwidacyjnych.

Czym więc są opłaty likwidacyjne?

W najprostszym tłumaczeniu, są one konsekwencją przedterminowego rozwiązania umowy z bankiem z towarzystwem ubezpieczeniowym. I nie byłoby w tym nic dziwnego czy nieuczciwego, gdyby nie fakt, że opłata likwidacyjna, jest najczęściej bardzo wysoka – wynosi od kilkudziesięciu do nawet 100% zainwestowanego kapitału.

Tego rodzaju opłaty – opinią Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zostały uznane za nieuczciwe przerzucenie całości ryzyka na klienta, a co za tym idzie – stanowią niedozwolone klauzule, których w świetle prawa nie wolno stosować.

Pułapka inwestycyjna

Ogół problemu związanego z opłatami likwidacyjnymi, polegał na niejasnym (a czasami wręcz niejawnym), przedstawieniu przez usługodawcę informacji ich dotyczących. Przez takie działanie, klienci byli zwykle nieświadomi faktu, że przedterminowe rozwiązanie umowy będzie skutkowało utratą większej części lub nawet całości zainwestowanego kapitału. O wysokości, czy nawet samej opłacie likwidacyjnej, klienci dowiadywali się dopiero w chwili, gdy starali się rozwiązać (często nierentowną) polisolokatę – co skutkowało spadkiem zaufania (na którym najczęściej się opierano przy podpisywaniu umowy), zarówno do banków, jak i towarzystw ubezpieczeniowych oferujących takowe usługi. Niestety, jakiekolwiek pretensje czy roszczenia, kończą się odesłanie klienta do ponad 60 stronicowego „małego druczku” podpisanej wcześniej umowy, w którym to zawarte są informacje odnośnie opłaty likwidacyjnej.

To nie sytuacja bez wyjścia

Jeżeli zawarłeś z bankiem czy towarzystwem ubezpieczeniowym umowę o polisolokacie, po czym zdecydowałeś się na jej rozwiązanie, nie oznacza to że stracisz cały zainwestowany kapitał. Nieuczciwe praktyki, wzbudziły bowiem całkowicie uzasadniony sprzeciw, tak klientów, jak i instytucji chroniących ich prawa. Dzięki odpowiedniej argumentacji, coraz częściej sądy przychylają się do wniosków o całkowity zwrot zainwestowanego kapitału.

Więcej: Czym są opłaty likwidacyjne?

Dodaj komentarz

Top