Jesteś tutaj
Strona główna > Biznes

Jak bycie żyrantem wpływa na twoją zdolność kredytową?

Osoba żyranta jest poręczycielem kredytu dla kredytobiorcy oraz dodatkowym zabezpieczeniem dla banku przy udostępnianiu zobowiązania kredytowego. Żyrowanie kredytów to jedna z bardziej powszechnych form gwarancji spłaty należności dla banku. Forma ta wykorzystywana jest przy różnych rodzajach kredytów m.in. hipotecznych czy gotówkowych, a bank od mało wiarygodnej finansowo osoby może wymagać nawet kilku żyrantów. Jak bycie żyrantem wpływa na zdolność kredytową samej osoby żyranta?

Kim jest żyrant i jakie są jego obowiązki?

Żyrant to inaczej poręczyciel lub gwarant, który własnym podpisem zobowiązuje się do spłaty pożyczki lub kredytu za inną osobę, jeśli ona nie będzie w stanie go spłacać. Osoba poręczyciela podpisując umowę zobowiązuje się do spłaty całości zobowiązania finansowego, wypłacanego kredytobiorcy. Jeśli pożyczający pieniądze od banku nie jest w stanie spłacić zadłużenia wtedy to osoba żyranta zmuszona jest do spłaty całości zobowiązania. W momencie kiedy poręczyciel nie odpowiada na wezwania zapłaty lub nie wyraża chęci do spłaty kredytu dłużnika, możliwe jest zajęcie jego dóbr przez komornika. Przepisy kodeksu cywilnego mówią, że poręczyciel odpowiada za zobowiązanie w równym stopniu, co sam kredytobiorca.

Prawa żyranta:

  • wgląd do dotychczasowej spłaty zadłużenia,
  • żądanie informacji od kredytodawcy na temat spłaty kredytu,
  • kredytodawca ma obowiązek natychmiastowo powiadomić żyranta o opóźnieniu spłaty kredytu lub jej braku przez kredytobiorcę,
  • po spłaceniu pożyczki kredytobiorcy przez poręczyciela to on staje się wierzycielem i ma prawo domagać się zwrotu spłaconych pieniędzy od osoby, której poręczał pożyczkę.

Zostaniesz żyrantem – co warto negocjować?

Najlepszym rozwiązaniem jest po prostu nie żyrować pożyczek, gdyż możemy wpaść w poważne problemy finansowe, a nawet utratę majątku. Zdarzają się jednak różne sytuacje i czasami osoba nam bardzo bliska, której ufamy chce zaciągnąć kredyt, a my się zgadzamy na bycie poręczycielem, wtedy najlepiej negocjować niektóre zapisy umowy z bankiem.

Przede wszystkim jeśli istnieje taka możliwość nie poręczajmy całości kwoty kredytu, a jedynie jej część niezbędną do tego, aby kredytobiorca uzyskał zdolność kredytową. Drugim zapisem, którym korzystnie jest negocjować to zapis o tym, aby poręczenie dotyczyło tylko kwoty głównej należności, a nie dodatkowych kosztów  – odsetek karnych czy procedury windykacyjnej. Kolejną rzeczą, którą dobrze jest zastrzec w umowie jest to, aby bank w pierwszej kolejności starał się uregulować zobowiązanie od kredytobiorcy i dopiero kiedy okaże się to nieskuteczne – od osoby poręczającej. Inaczej bank nie chcąc prowadzić procedury windykacyjnej, która obarczona jest kosztami może zdecydować o ściągnięciu należności z pensji żyranta. Bank pomija wtedy procedurę wyceny majątku kredytobiorcy.

Żyrowanie, a zdolność kredytowa poręczyciela

Informacja o żyrowaniu pożyczki znajduje się w Biurze Informacji Kredytowej i może, ale nie musi źle wpływać na ocenę naszej zdolności kredytowej. Fakt ten może niekorzystnie wpływać na nasze działania kiedy sami będziemy chcieli uzyskać od banku kredyt (sprawdź np. poprzez kalkulator zdolności kredytowej). Oczywiście jeśli zobowiązanie jest rzetelnie spłacane przez osobę, której pożyczkę poręczyliśmy, wtedy rzecz ta może w ogóle nie wpływać na naszą zdolność kredytową. Bywa jednak też tak, że bank wyliczając zdolność kredytową osobie poręczającej weźmie pod uwagę raty kredytu osoby, której kredyt się żyruje.

Odpowiedzialność pożyczkobiorcy i żyranta jest solidarna, dlatego też najlepiej w ogóle kredytów nie poręczać. Czasami wydaje nam się, że jakiejś osobie ufamy w pełni. W życiu bywa jednak różnie i czasami ktoś może stracić pracę, albo zachorować i nie być w stanie w dalszym ciągu spłacać swojego zobowiązania. W tym momencie za spłatę kredytu odpowiada w całości osoba, która podpisała umowę gwaranta z bankiem.

Dodaj komentarz

Top